خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما

مقاله ی دریای خزر(Caspian Sea)

مقاله ی دریای خزر(Caspian Sea)

این فایل به همراه متن اصلی و دارای 46 صفحه می باشد با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

بخشی از متن اصلی :

اين درياي نيمه شور و بسته خزر بين دو قاره آسيا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخاير مختلف انرژي در طبقات زيرين آنها و نيز منابع بيولوژيكي و بهره برداري از آنها نقش مهمي در شكوفايي اقتصادي كشورهاي همساهي ايفا مي كند. درياچه خزر با ايجاد كانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با درياي آزوف و درياي سياه مي تواند با آبهاي آزاد مرتبط باشد. از اين رو اهميت ويژه اي را بخود اختصاص داده است.
معرفي درياي خزر
درياي خزر يا درياي مازندران به شكل تقريباً مستطيلي است كه طول آن شمالي جنوبي بوده در شمال كشور ايران و در قاره آسيا واقع است. مجموع سواحل شمالي ايران بطول 992 كيلومتر از آستارا تا خليج حسينقلي بخش جنوبي آن را در بر گرفته است.
از نظر اروپائيان نام كاسپين از نام قومي به نام كاسپي كه در جنوب غرب اين دريا مي زيسته اند گرفته شده است نامهاي ديگري نيز به اين دريا داده شده است.

فهرست این مقاله :

معرفي درياي خزر
توپوگرافي سواحل و بستر درياي خزر
چاه چينه شناسي خزر
حدود و موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه :
تاريخچه حفاري چاه خزر :
حفاري :
آثار هيدروكربور :
تاريخچه مطالعات قبلي دربحر خزر :
مطالعات انجام گرفته بر روي سواحل ايران :
محدوديتهاي مطالعه :
منابع اطلاعاتي :
هدف از مطالعه :
ژوراسيك :
نئوژن :
نقشه گستره رسوبي حوضه خزر از ژوراسيك تا ميوسن.
نقشه ستبراي رسوبات در ميوسن و پليوسن (منحني ها به كيلومتر)
كواترنري :
نقشه ستبراي رسوبات كواترنر (منحني ها به كيلومتر)
محدوده درياي خزر در پيشروي آگچاگيل
محدوده درياي خزر در پيشروي آبشورا
مرز گسترش پيشروي خزر
مرز پيشروي خوالين آغازي
نوسانات تراز آب خزر در پليستوسن
نوسان تراز آب در پليستوسن پاياني ـ هولوسن
علل پيشروي و پسروي دريا :
نوسانات ماهانه و سالانه سطح درياي خزر :
دلايل اين افزايش :
سواحل دلتايي ـ بخش ايراني درياي خزر :
تاريخچه تدفين دلتاي قديمي سفيدرود :
تصحيح اثر فشردگي :
رسوبات پركننده حوضه خزرجنوبي :
دلتاي سفيدرود :
رسوبات بعد از آپشرونين تا عهد حاضر :
سوبسيدانس :

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

caspian-sea.._-irooniafile.ir-__1599261660_42634_1536_1550.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 6,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت